Tekniset palvelut ja huolto

Huolto­­palvelut

Tarjoamme huoltopalveluja edustamillemme kaasupolttimille ja laitteistoille.

Nestekaasulaitteistojen sekä maakaasun käyttölaitteiden asennus ja huoltotyöt ovat luvanvaraista toimintaa. GAS Systems, Finland Oy on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin hyväksymä pätevyysluokan A kaasuasennusliike.

Säännöllinen huolto ja kunnossapito on paras tapa varmistaa kaikkien kaasulaitteiden tehokas ja turvallinen toiminta. Häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi tarjoamme asiakkaillemme huoltopalvelua edustamillemme kaasupolttimille. Huoltokäyntien yhteydessä tarkistamme laitteiston ja komponenttien kunnon ja toiminnan, vaihdamme huolto-ohjelman mukaiset osat, annamme raportin mahdollisista tulevista korjauskohteista ja teemme tarvittaessa suosituksen varaosista.

Annamme teknistä tukea toimittamiemme laitteiden osalta myös puhelimitse ja sähköpostilla. Tarvittaessa teemme edustamillemme kaasupolttimille myös vianetsintää ja korjausta paikan päällä.

Venttiili­­ryhmät ja paineen­­vähennys­­asemat

Suunnittelemme ja toimitamme venttiiliryhmät ja paineenvähennysasemat kaasupolttimiin. Kohteesta riippuen, voimme toteuttaa projektin omana työnä tai tarvittaessa voimme käyttää päämiestemme palveluja.

Kaasupoltin on hankinta, jonka käyttöikä on yleensä. kymmeniä vuosia. Vanhoissa polttimissa venttiiliryhmän komponenttien rikkoontuminen ja osien korvaaminen uusilla pakottaa usein tekemään myös putkistomuutoksia laitteistoon. Tässä yhteydessä joudutaan miettimään, onko aihetta uusia koko venttiiliryhmä ja paineenvähennysasema nykyvaateiden mukaisiksi.

Pyrimme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa kehittämään asiakkaamme käytössä olevia laitteistoja niin, että turvallisuustaso on aina paras mahdollinen ja laitteet täyttävät EN 746-2 standardin vaatimukset.

Poltin­ohjaus­keskukset

Toimitamme poltinohjauskeskuksia kaiken kokoisiin kaasupolttimiin.

Kaikki teollisuudessa käytettävät kaasupolttimet vaativat toimiakseen poltinohjauskeskuksen, joka käynnistää polttimen, tarkkailee laitteiston turvallista toimintaa ja tarvittaessa sammuttaa polttimen. Pienissä polttimissa poltinohjaus voidaan yksinkertaisimmillaan hoitaa poltinohjausreleellä. Suurissa teollisuuskohteissa taas poltinohjauskeskukset suunnitellaan ja rakennetaan juuri asiakkaan tarpeita ja toiveita vastaaviksi kokonaisuuksiksi.

Laite­koulutukset

Asiakkaan niin halutessa, järjestämme koulutuksia toimittamiemme kaasupoltinten käyttöön, huoltoon ja vianhakuun liittyen.

Käytössä olevien laitteiden hyvä tuntemus auttaa yrityksen käyttö- ja kunnossapitohenkilökuntaa huolehtimaan laitteiden häiriöttömästä toiminnasta.