Kaasupolttimet

Tuotteemme

Olemme Maxon-, Ecilpse-, Kromschröder- ja Hauck-poltinten virallinen edustaja Suomessa.

Kromschröder-kaasupolttimet ovat vahvimmillaan silloin, kun prosessilta vaaditaan korkeita lämpötiloja. Perinteisesti Kromschröder kaasupolttimia onkin käytetty esim. metalli- ja konepajateollisuuden sekä metallin valmistukseen liittyvissä kohteissa. Eclipse- ja Maxon-poltinten vahvuudet tulevat parhaiten esiin matalaa lämpötilaa vaativissa kohteissa. Suomessa näitä polttimia on käytetty jo 50 vuoden ajan esim. prosessiteollisuuden ilmankuumennuksessa, nesteiden lämmityksessä sekä lämpökäsittelyuuneissa.

Kaasupoltinvalikoimastamme löytyy vaihtoehtoja hyvin erilaisiin tarpeisiin, pienistä 15 kW:n polttimista aina kymmenien megawattien tehoisiin laitteisiin.

Tuotteistamme löytyy poltinvaihtoehtoja erilaisille polttoaineille, maakaasulle, propaanille, butaanille ja biokaasulle. Myös vedyllä toimivat kaasupolttimet ovat kovaa vauhtia tulossa markkinoille. Tällä hetkellä on jo saatavilla Hydrogen-kaasupolttimia, joissa esim. 30% tai 50% kaasusta voidaan korvata vedyllä. Tietyin edellytyksin myös olemassa olevia, vanhoja kaasupolttimia voidaan säätää tai muokata toimimaan osittain vedyllä.

Olemme toimittaneet kaasupolttimia esim. seuraavien teollisuusalojen tarpeisiin:

 • Metalli- ja konepajateollisuus
 • Metallien valmistus
 • Tekstiiliteollisuus
 • Keramiikka- ja lasiteollisuus
 • Paperi- ja kartonkiteollisuus
 • Elintarviketeollisuus
 • Rakennusmateriaaliteollisuus
 • Paino- ja pakkaustuotteet
 • Petrokemianteollisuus
 • Energia ja ympäristötekniikka
 • Jälkikäsittely
 • Kaivosilman lämmitys
 • Maatalous

Kaasu­poltin­laitteiston valinta

Emme halua vain myydä yrityksellesi kaasupolttimia vaan haluamme toimia yrityksesi teknisenä yhteistyökumppanina koko laitteiston elinkaaren ajan.

Siirtyminen käyttämään kaasua ja kaasupoltinlaitteiston hankinta on päätös, joka tehdään vuosiksi eteen päin.

Päätöstä tehtäessä kannattaa miettiä jo etukäteen:

 • Millainen laitteisto palvelee parhaiten juuri minun yritykseni toimintaa, mitkä asiat ovat tärkeitä yritykselleni ja mitä lisäarvoa hankinnasta on saatavissa? Energiakustannusten lasku? Energian toimitusvarmuus? Ympäristön kuormituksen väheneminen? Yrityksen imago? Käyttöturvallisuus?
 • Miten laitteille on saatavissa huoltoa ja käyttöön liittyvää teknistä tukea tulevina vuosina?
 • Miten varmistetaan varaosien saatavuus myös tulevaisuudessa?
 • Onko laitteistoa mahdollista muokata myöhemmin esim. toisella kaasulla toimivaksi?
 • Onko laitteiston tehoa mahdollista nostaa, jos esim. yrityksen tuotantomäärät kasvavat?
 • Mikäli laitteistoa joudutaan uudistamaan, miten varmistetaan, että laitteisto täyttää EU:n / Suomen lainsäädännön vaateet?

 

Yhteistyö asiakkaan kanssa

Hyvin valitun ja huolletun kaasupoltinlaitteiston käyttöikä on usein vuosikymmeniä. Paras lopputulos syntyy aina yhteistyössä asiakkaan kanssa. Asiakas on paras asiantuntija omaan prosessiinsa liittyvissä kysymyksissä ja me puolestamme haluamme tarjota oman osaamisemme teknisiin ratkaisuihin ja kaasulainsäädäntöön liittyen. Näin asiakkaalle saadaan räätälöityä juuri hänen tarpeisiinsa parhaiten soveltuva turvallinen ja tehokas laitteisto, joka täyttää sekä EU:n että Suomen kansallisen kaasulainsäädännön vaateet.

Kaasupoltinlaitteiston hankinnan yhteydessä teemme asiakkaillemme tarjouksen kriittisistä varaosista ja voimme asiakkaan niin halutessa huolehtia myös laitteiston käyttöönotosta ja määräaikaishuolloista. Meiltä saa myös teknistä tukea laitteiston käyttöön liittyvissä kysymyksissä ja tarvittaessa voimme järjestää myös käyttökoulutusta asiakkaan henkilökunnalle.